Hollanda

Hollanda esas olarak Batı Avrupa’da ve kısmen Karayipler’de bulunan bir ülkedir.Hollanda Krallığı’nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğüdür.Hollanda, Avrupa’da doğuda Almanya’ya, güneyde Belçika’ya ve kuzeybatıda Kuzey Denizi’ne komşu olan on iki vilayetten ve Karayipler’de Bonaire, Sint Eustatius ve Saba adaları olmak üzere üç özel belediyeden oluşur. Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda …