Hollanda

Hollanda esas olarak Batı Avrupa’da ve kısmen Karayipler’de bulunan bir ülkedir.Hollanda Krallığı’nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğüdür.Hollanda, Avrupa’da doğuda Almanya’ya, güneyde Belçika’ya ve kuzeybatıda Kuzey Denizi’ne komşu olan on iki vilayetten ve Karayipler’de Bonaire, Sint Eustatius ve Saba adaları olmak üzere üç özel belediyeden oluşur. Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda …

Prinsengracht

Prinsengracht diğer bir adıyla Amsterdam Kanalları Tarih  İnşaat , belediye başkanı Frans Hendricksz’in girişimiyle 1612’de başladı. Oetgens , şehir marangozu Hendrick Jacobsz Staets ve şehir araştırmacısı Lucas Jansz Sinck’in tasarımından sonra . Leidsegracht ile Amstel arasındaki kısım 1658 açıklamasına aittir . Son genişleme sırasında Amstel’in doğusundaki bölüm inşa edildi. Bu parçaya Nieuwe Prinsengracht adı verildi . Korte Prinsengracht , Brouwersgracht ve Westerdok arasındaki Prinsengracht’ın bir uzantısıdır . Mimarlık ve Anıtlar  Prinsengracht’ta aşağıdakiler gibi birçok anıt ve anıtsal kanal evi vardır : Prinsengracht 2-4’te Brouwersgracht …